Dodowu創意珠寶設計【客訂委託改造】

 
                                     


這是一位老顧客委託改造的首飾,原來她是想要改造成另一種形式的手環,

因為一些原因,貓小玉建議她轉個彎改造成大器風格的墜飾

備註:飾品珠寶改造要靠點緣份,目前手上的工作可能無法每位Case都接喔~

改造前的樣子,主石好大~留言

這個網誌中的熱門文章

2011年擺攤行程表